Pháp Luật Plus - THƯ TUYỆT MỆNH. - các bài viết về THƯ TUYỆT MỆNH., tin tức THƯ TUYỆT MỆNH.

THƯ TUYỆT MỆNH. - các bài viết về THƯ TUYỆT MỆNH., tin tức THƯ TUYỆT MỆNH.

Người đàn ông dùng súng AK tự bắn vào mình 3 phát để tự tử

Anh T gọi điện cho người thân, sau đó dùng súng AK tự bắn vào người mình 3 phát để tự tự.

Theo dõi Pháp Luật Plus