Thủ tướng yêu cầu trình phương án kinh phí bảo trì đường sắt - các bài viết về Thủ tướng yêu cầu trình phương án kinh phí bảo trì đường sắt, tin tức Thủ tướng yêu cầu trình phương án kinh phí bảo trì đường sắt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trình phương án kinh phí bảo trì đường sắt

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 70/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus