thủ tướng - các bài viết về thủ tướng, tin tức thủ tướng

Bộ Chính trị kết luận "Chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020"

Đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, kết luận trước mắt chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đề xuất bất ngờ

Đề xuất bất ngờ

0
Từ đầu năm đến nay Bộ này phải tổ chức hàng chục cuộc họp; mới đây Bộ GTVT lại có những đề xuất bất ngờ liên quan BOT.