Pháp Luật Plus - thủ tướng - các bài viết về thủ tướng, tin tức thủ tướng

thủ tướng - các bài viết về thủ tướng, tin tức thủ tướng

Bình Thuận đề nghị Thủ tướng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh vi phạm

UBND tỉnh có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1