thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - các bài viết về thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tin tức thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Phòng chống tham nhũng: Hoàn thiện thể chế, khắc phục bất cập

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh, PCTN, kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus