Pháp Luật Plus - thủ tướng bổ nhiệm - các bài viết về thủ tướng bổ nhiệm, tin tức thủ tướng bổ nhiệm

thủ tướng bổ nhiệm - các bài viết về thủ tướng bổ nhiệm, tin tức thủ tướng bổ nhiệm

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus