Thứ trưởng - các bài viết về Thứ trưởng, tin tức Thứ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân thứ trưởng

Ngày 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 613 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1