Pháp Luật Plus - Thứ trưởng - các bài viết về Thứ trưởng, tin tức Thứ trưởng

Thứ trưởng - các bài viết về Thứ trưởng, tin tức Thứ trưởng

Xử VN Pharma: Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị triệu tập?

Tại phiên tòa dự kiến ngày 24/9 tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là một trong 9 thành viên Hội đồng Giám định của bộ được triệu tập.

Theo dõi Pháp Luật Plus