Thứ trưởng - các bài viết về Thứ trưởng, tin tức Thứ trưởng

Chân dung ông Nguyễn Huy Dũng-Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sinh năm 1983, là Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus