Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh - các bài viết về Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, tin tức Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh

Bộ Tư pháp chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/7, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus