Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường - các bài viết về Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, tin tức Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Giữa Uber, Grab với Taxi truyền thống cần có sự cạnh tranh công bằng

Vấn đề này đã khiến cuộc chiến giành thị phần giữa taxi truyền thống và Uber, Grab bước vào cao trào khốc liệt nhất.

Theo dõi Pháp Luật Plus