Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - các bài viết về Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, tin tức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Hai Thứ trưởng Bộ Công an làm thủ trưởng 2 cơ quan điều tra

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1