Thứ trưởng Bộ tư pháp - các bài viết về Thứ trưởng Bộ tư pháp, tin tức Thứ trưởng Bộ tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh mong muốn Tư pháp Hải Phòng ứng dụng sâu rộng CNTT

Năm 2020, Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus