Pháp Luật Plus - Thứ trưởng Bộ tư pháp - các bài viết về Thứ trưởng Bộ tư pháp, tin tức Thứ trưởng Bộ tư pháp

Thứ trưởng Bộ tư pháp - các bài viết về Thứ trưởng Bộ tư pháp, tin tức Thứ trưởng Bộ tư pháp

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều ban, bộ, ngành ở Trung ương; các chuyên gia, các nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1