Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn - các bài viết về Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, tin tức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Ông Nguyễn Thanh Nghị được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus