thu thuế - các bài viết về thu thuế, tin tức thu thuế

Quảng Ngãi: Mục tiêu thu tiền sử dụng đất trong năm là 3.100 tỷ đồng

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh là 3.100 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1