thu thuế - các bài viết về thu thuế, tin tức thu thuế

Tháng 3/2021, tỉnh Hậu Giang thu nội địa đạt 300 tỷ đồng

Theo báo cáo từ phía Cục thuế tỉnh Hậu Giang, trong tháng 3/2020 tỉnh này thu nội địa đạt 300 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus