Thu Phí - các bài viết về Thu Phí, tin tức Thu Phí

Đồng loạt thu phí không dừng từ hôm nay

Cuối cùng về nghiệm thu hệ thống, sẵn sàng triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng – ePass vào hôm nay (29/12).

Theo dõi Pháp Luật Plus