Pháp Luật Plus - Thu phí ô tô vào nội đô - các bài viết về Thu phí ô tô vào nội đô, tin tức Thu phí ô tô vào nội đô

Thu phí ô tô vào nội đô - các bài viết về Thu phí ô tô vào nội đô, tin tức Thu phí ô tô vào nội đô

Multimedia - Những thành phố trên thế giới cấm và thu phí ô tô vào trung tâm

Việc thu phí hoặc cấm ô tô di chuyển vào trung tâm thành phố tại nhiều nước trên thế giới đã được áp dụng, hiệu quả cũng được nhìn thấy.

Theo dõi Pháp Luật Plus