thu phí hạ tầng cảng biển - các bài viết về thu phí hạ tầng cảng biển, tin tức thu phí hạ tầng cảng biển

TP HCM thông qua việc lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến tháng 4/2022

Hội đồng nhân dân TP HCM đã có Nghị quyết thông qua việc lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến tháng 4/2022 thay vì 1/10.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1