thu phí điện tử - các bài viết về thu phí điện tử, tin tức thu phí điện tử

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí đường bộ

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí đường bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1