thứ phát trong cộng đồng - các bài viết về thứ phát trong cộng đồng, tin tức thứ phát trong cộng đồng

Hà Nội đã phát hiện ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ phát trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao

Hà Nội đã xuất hiện ca lây nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống thì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus