Pháp Luật Plus - thu nội địa - các bài viết về thu nội địa, tin tức thu nội địa

thu nội địa - các bài viết về thu nội địa, tin tức thu nội địa

Thu nội địa 8 tháng tiếp tục khởi sắc, tăng trưởng 12,3%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách 8 tháng năm, tính đến 31/8/2019, số thu do ngành Thuế thực hiện ước đạt 814.186 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus