thu nhập - các bài viết về thu nhập, tin tức thu nhập

Đề xuất dành tối thiểu 271,9 nghìn tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 là 137.664,95 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 134.270,70 tỷ đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus