thu nhập chịu thuế - các bài viết về thu nhập chịu thuế, tin tức thu nhập chịu thuế

Ngành Thuế thu được bao nhiêu sau hàng vạn cuộc thanh, kiểm tra?

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay, 5 tháng năm 2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn 17.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 20% kế hoạch năm 2018...

Theo dõi Pháp Luật Plus