Pháp Luật Plus - thử nghiệm - các bài viết về thử nghiệm, tin tức thử nghiệm

thử nghiệm - các bài viết về thử nghiệm, tin tức thử nghiệm

Hải Phòng: Cho phép mở cửa thử nghiệm trở lại hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường

Hải Phòng việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn TP từ ngày 15/3/2022 đến 15/5/2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1