thu ngân sách - các bài viết về thu ngân sách, tin tức thu ngân sách

Áp lực thu ngân sách 2 tháng cuối năm

Ngành Thuế quản lý là khoảng 98 nghìn tỷ đồng. Trong 2 tháng còn lại của năm, mỗi tháng ngành Thuế phải thu được trên 137 nghìn tỷ đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus