thu ngân sách nhà nước - các bài viết về thu ngân sách nhà nước, tin tức thu ngân sách nhà nước

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Ước thu ngân sách nhà nước tháng 8/2020 được 13.504 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ước thu ngân sách nhà nước tháng 8/2020 được 13.504 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng được 150.244 tỷ đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus