Pháp Luật Plus - thu ngân sách nhà nước - các bài viết về thu ngân sách nhà nước, tin tức thu ngân sách nhà nước

thu ngân sách nhà nước - các bài viết về thu ngân sách nhà nước, tin tức thu ngân sách nhà nước

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang: Thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm tăng 11,48%

Trong 9 tháng đầu năm 2019 Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã thực hiện thu được 2.426,43 tỷ đồng, bằng 71,09% dự toán pháp lệnh, tăng 11,48% so với cùng kỳ.

Theo dõi Pháp Luật Plus