thu ngân sách nhà nước là gì - các bài viết về thu ngân sách nhà nước là gì, tin tức thu ngân sách nhà nước là gì

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng...

Theo dõi Pháp Luật Plus