Pháp Luật Plus - thu ngân sách nhà nước 2018 - các bài viết về thu ngân sách nhà nước 2018, tin tức thu ngân sách nhà nước 2018

thu ngân sách nhà nước 2018 - các bài viết về thu ngân sách nhà nước 2018, tin tức thu ngân sách nhà nước 2018

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 871,8 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2017.

Theo dõi Pháp Luật Plus