Pháp Luật Plus - Thụ Lý - các bài viết về Thụ Lý, tin tức Thụ Lý

Thụ Lý - các bài viết về Thụ Lý, tin tức Thụ Lý

Bộ Công an tiếp tục kiểm tra thực địa thêm một dự án bị tố sai phạm ở Bình Thuận

Đây là 1 trong 9 dự án tại Bình Thuận hiện đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, xác minh, giải quyết về nguồn tin tố giác tội phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1