thu hút FDI - các bài viết về thu hút FDI, tin tức thu hút FDI

Bắc Giang: Thu hút đầu tư FDI đứng thứ 3 cả nước

Quý 1/2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang cao nhất từ trước đến nay đạt 17,96%.

Theo dõi Pháp Luật Plus