thu hút đầu tư - các bài viết về thu hút đầu tư, tin tức thu hút đầu tư

Thủ tướng nói việc hút vốn "khủng" từ các "đại bàng" Foxcon, Intel, Samsung

Nhấn mạnh tận dụng thời cơ, thu hút dòng vốn đầu tư, nhất là các tập đoàn công nghệ như Foxconn, kể cả mở rộng quy mô đầu tư như Intel, Samsung.

Theo dõi Pháp Luật Plus