thu hút dân cư - các bài viết về thu hút dân cư, tin tức thu hút dân cư

Khu công nghiệp phía Nam TP HCM thiếu nhà ở xã hội

Vành đai công nghiệp phía nam TP HCM tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dân cư đến sinh sống tạo nên vấn đề trong việc xây dựng nhà ở xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1