Pháp Luật Plus - Thu Hương - các bài viết về Thu Hương, tin tức Thu Hương

Thu Hương - các bài viết về Thu Hương, tin tức Thu Hương

Nghỉ việc không lương, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tôi xin nghỉ không lương từ 01/05/2019 đến 01/12/2019. Tôi muốn hỏi trong thời gian đó, tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp) không?

Theo dõi Pháp Luật Plus