Pháp Luật Plus - thu hồi thuốc - các bài viết về thu hồi thuốc, tin tức thu hồi thuốc

thu hồi thuốc - các bài viết về thu hồi thuốc, tin tức thu hồi thuốc

Thu hồi 11 loại thuốc chứa chất gây ung thư

Các loại thuốc bị thu hồi vì chứa tạp chất NDMA có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus