thu hồi - các bài viết về thu hồi, tin tức thu hồi

Cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư nếu không có kinh phí bàn giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thà một lần đau

Thà một lần đau

0
Khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho nghiên cứu khảo sát tại tỉnh này; được dư luận đánh giá là một quyết định dũng cảm.