thu hồi giấy phép - các bài viết về thu hồi giấy phép, tin tức thu hồi giấy phép

Thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật

Ngày 27/11, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL thu hồi giấy phép hoạt động của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Theo dõi Pháp Luật Plus