thu hồi đất - các bài viết về thu hồi đất, tin tức thu hồi đất

Đà Nẵng hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ thuộc diện giải toả khi phải di chuyển đến nơi ở mới

Gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, khi di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí di chuyển 10 triệu đồng/hộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus