Pháp Luật Plus - thu hồi đất - các bài viết về thu hồi đất, tin tức thu hồi đất

thu hồi đất - các bài viết về thu hồi đất, tin tức thu hồi đất

Kiểm tra, rà soát việc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Dự án Thái Hưng Eco City

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra, rà soát các nội dung việc thu hồi, cho thuê đất của Công ty luyện cán thép Gia Sàng và dự án Thái Hưng Eco City.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1