thu hoạch - các bài viết về thu hoạch, tin tức thu hoạch

Nghề "cứu đói" cho người dân ở vùng biển Đồng Châu

Nuôi ngao từ lâu được xem là nghề "cứu đói" cho người dân ở vùng biển Đồng Châu (Thái Bình), công việc từ tờ mờ sáng lao động cho đến chiều muộn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc

Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc

0
Bỏ VietGAP, theo thương lái Trung Quốc, nhiều người dân ở Bình Thuận rời bỏ mô hình sản xuất sạch sau nhiều năm dày công gầy dựng