Pháp Luật Plus - thu gọn - các bài viết về thu gọn, tin tức thu gọn

thu gọn - các bài viết về thu gọn, tin tức thu gọn

Đắk Nông cắt giảm, tinh giản gần 1.200 biên chế nhà nước

Từ năm 2015- 2018, tỉnh Đắk Nông cắt giảm được 1170 biên chế, tương đương 7,6% tổng số biên chế của tỉnh

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết