Pháp Luật Plus - thu giữ hơn 500m lưới bẫy - các bài viết về thu giữ hơn 500m lưới bẫy, tin tức thu giữ hơn 500m lưới bẫy

thu giữ hơn 500m lưới bẫy - các bài viết về thu giữ hơn 500m lưới bẫy, tin tức thu giữ hơn 500m lưới bẫy

Ninh Bình: Thu giữ hơn 500m lưới bẫy, bắt chim tại khu vực bãi bồi ven biển

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 500m lưới bẫy, bắt chim tại khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1