Pháp Luật Plus - Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Vải thiều Lục Ngạn ra mắt người tiêu dùng Thủ đô lần thứ 4

Từ ngày 7/6 đến 16/6, tại Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại sẽ diễn ra tuần lễ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang).

Theo dõi Pháp Luật Plus