Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Thủ đô xin lùi tiến độ

Vận hành chính thức đốt rác phát điện vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án thi công không đảm bảo tiến độ trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus