Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Hà Nội: Nhiều đơn vị có bước chuyển ngoạn mục về cải cách hành chính

Năm 2020, công tác cải cách hành chính của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội có bước chuyển ngoạn mục.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1