Pháp Luật Plus - Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Thủ đô - các bài viết về Thủ đô, tin tức Thủ đô

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1