Thù Địch - các bài viết về Thù Địch, tin tức Thù Địch

Đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam: (Kỳ 1) Quyền con người là động lực của sự phát triển

Không ít đối tượng tìm mọi cách xuyên tạc, tung ra những thông tin phiến diện, bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền tại nước ta.

Theo dõi Pháp Luật Plus