thư chúc mừng của bộ trưởng bộ tư pháp - các bài viết về thư chúc mừng của bộ trưởng bộ tư pháp, tin tức thư chúc mừng của bộ trưởng bộ tư pháp

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi thư chúc mừng đến cán bộ, công chức, viên chức...

Theo dõi Pháp Luật Plus