thu chi ngân sách - các bài viết về thu chi ngân sách, tin tức thu chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, Trong quý I-2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus