THPT quốc gia - các bài viết về THPT quốc gia, tin tức THPT quốc gia

Hơn 3000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Trên cả nước có 3.128 thí sinh bị điểm liệt, từ 1 trở xuống ở tất cả các môn. Các thí sinh này sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Theo dõi Pháp Luật Plus