THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - các bài viết về THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tin tức THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào trường chuyên và hệ song bằng

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa hạ điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên và chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus