Pháp Luật Plus - Thông tư - các bài viết về Thông tư, tin tức Thông tư

Thông tư - các bài viết về Thông tư, tin tức Thông tư

Một số “lỗ hổng” trong dự thảo quy chế chung cư

Vì “ôm đồm” đối tượng điều chỉnh, nên Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng mở sang cả Luật Du lịch, Luật Thương mại… gây nguy cơ rối loạn luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Văn minh... cấm

Văn minh... cấm

0
Bộ VHTT&DL vừa ban hành Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi và bãi bỏ một số điều chưa hợp lý của Thông tư 01/2016-BVHTTDL ban hành ngày 24/3.