Pháp Luật Plus - Thông tư số 16/2021 - các bài viết về Thông tư số 16/2021, tin tức Thông tư số 16/2021

Thông tư số 16/2021 - các bài viết về Thông tư số 16/2021, tin tức Thông tư số 16/2021

Ô tô dính ‘phạt nguội’ vẫn được đăng kiểm tạm với thời hạn 15 ngày

Ôtô bị phát hiện vi phạm GT qua hệ thống camera giám sát mà chưa giải quyết sẽ vẫn được tiếp nhận đăng kiểm, nhưng tem chỉ có hạn trong 15 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1