Pháp Luật Plus - Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam - các bài viết về Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam, tin tức Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam

Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam - các bài viết về Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam, tin tức Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam

Thông tin mới vụ cán bộ xã Khai Sơn bị bắt tạm giam

Trước khi Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Khai Sơn bị bắt, huyện Anh Sơn đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện ra những sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1