thông tin mới nhất về ông lê hải an - các bài viết về thông tin mới nhất về ông lê hải an, tin tức thông tin mới nhất về ông lê hải an

Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An

Ông An đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; Phó chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus