thông tin mới nhất về dịch viêm phổi cấp - các bài viết về thông tin mới nhất về dịch viêm phổi cấp, tin tức thông tin mới nhất về dịch viêm phổi cấp

Bác gái bệnh nhân 17 bệnh chuyển nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục

Có 2 bệnh nhận đang điều trị đã chuyển nặng, một là bệnh nhân người Anh 69 tuổi và bà L.T.H., 64 tuổi, bị lây bệnh từ bệnh nhân số 17.

Theo dõi Pháp Luật Plus