Pháp Luật Plus - thông tin báo chí đại học điện lực - các bài viết về thông tin báo chí đại học điện lực, tin tức thông tin báo chí đại học điện lực

thông tin báo chí đại học điện lực - các bài viết về thông tin báo chí đại học điện lực, tin tức thông tin báo chí đại học điện lực

Lãnh đạo Trường đại học Điện lực lý giải sau kết luận của Bộ Công Thương

Sau khi có kết luận 1723 của Bộ Công Thương liên quan đến một số vi phạm, lãnh đạo Trường đại học Điện lực đã lên tiếng lý giải về việc này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1