Pháp Luật Plus - thông thầu - các bài viết về thông thầu, tin tức thông thầu

thông thầu - các bài viết về thông thầu, tin tức thông thầu

Khi điều chỉnh dự án có phải hủy thầu?

Trường hợp gói thầu đã lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng và dự án thay đổi quy mô đầu tư thì tiến hành hủy thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus